Paczka Meteoryty, Tom 6, Numer 9

MK Maciejak maciejak w cxt.pl
Wto, 25 Maj 2004, 05:49:37 PDT


Bylem przez weekend na warszawskim uniwerku na gieldzie. Ktos moze byl? I 
jak wrazenia?
Jak dla mnie w meteorytki skromno, ale dobrze, ze sie bez wisiorkow i 
innych takich obylo.

Pozdrawiam,
MarcinAt 13:14 04-05-25, you wrote:
>Wysy³anie wiadomo¶ci na listê Meteoryty:
>     meteoryty w list.pengus.net
>
>Zapisanie lub wypisanie siê przez stronê WWW:
>     http://list.pengus.net/mailman/listinfo/meteoryty
>lub przez email, wyslij wiadomo¶æ ze s³owem 'help' na adres
>     meteoryty-request w list.pengus.net
>
>Osoba opiekuj±ca siê t± list± dyskusyjn±:
>     meteoryty-owner w list.pengus.net
>
>Odpowiadaj±c na t± wiadomo¶æ, zmieñ jej tytu³ na co¶ znacz±cego wiêcej
>ni¿ "Re: Paczka Meteoryty...".
>
>
>Dzisiejsze tematy:
>
>  1. Re: Obliczyno wymiary i ksztalt wszechswiata. Polacy wykonali
>    pomiary potwierdzajace te hipoteze. (Andrzej Kasperowicz)
>
>
>----------------------------------------------------------------------
>
>Message: 1
>Date: Mon, 24 May 2004 16:55:29 +0200
>From: "Andrzej Kasperowicz" <andyk w spunge.org>
>Subject: Re: Obliczyno wymiary i ksztalt wszechswiata. Polacy wykonali
>     pomiary potwierdzajace te hipoteze.
>To: Polska Meteorytowa Lista Dyskusyjna <meteoryty w list.pengus.net>
>Message-ID: <40B22901.15259.146DDFA w localhost>
>Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
>
> > - Znale¼li¶my sygna³, który mo¿e ¶wiadczyæ o tym, ¿e Wszech¶wiat nie ma
> > nieskoñczonej objêto¶ci i rozmiaru - mówi dr Stanis³aw Bajtlik z Centrum
> > Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika w Warszawie. Szczegó³y obliczeñ
> > zawiera praca, któr± napisa³ wraz z grup± kosmologów Centrum Astronomii
> > Uniwersytetu w Toruniu: Boundem Roukem±, Bartoszem Lwem, Magdalen±
> > Cechowsk± i Andrzejem Mareckim (uka¿e siê w "Astronomy & Astrophysics").
>
>Wyzej wzmiankowany artykul w Astronomy & Astrophysics jest dostepny tu:
>http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0402/0402608.pdf
>
>ak
>
>
>
>------------------------------
>
>_______________________________________________
>Meteoryty mailing list
>Meteoryty w list.pengus.net
>http://list.pengus.net/mailman/listinfo/meteoryty
>
>
>Koniec Paczka Meteoryty, Tom 6, Numer 9
>***************************************

"The superior warrior wins without fighting" - Art of War, Sun Tzu
MK Maciejak @ anomandaris design
anomandaris.prv.pl
48/888625932


Więcej informacji o liście dyskusyjnej Meteoryty